Gezag over mijn kind, hoe regel ik het?

Gezag over mijn kind, hoe regel ik het?

Voor veel stellen is het krijgen van kinderen een reden om de relatie officieel te maken. Er moet een hoop geregeld worden, maar wat? Als het om erkenning van het kind en het (ouderlijk) gezag gaat, verschilt het per relatievorm wat in de wet is geregeld.

Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit, worden de biologische ouders genoemd. De vrouw uit wie een kind geboren wordt, is automatisch de juridisch moeder van het kind. Het kind is via de geboorte ook automatisch erkend door de moeder ongeacht welke relatievorm. Juridisch vader word je wanneer je gehuwd bent met de moeder. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet haar partner het kind erkennen om juridisch ouder te worden. Door erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind.

Hoe kan ik mijn kind erkennen?

Volgens de wet ben je ouder van een kind, als je het hebt erkend. Wanneer je jouw kind erkent, neem je als het ware het ouderschap op je. Dat betekent dat je verplicht bent om je kind te onderhouden tot dat hij of zij 21 jaar is. Je verklaart: dit is (juridisch) mijn kind. Je kunt de erkenning van het kind zelf regelen voor of vlak na de geboorte, maar ook nog op een later moment. Dit kan in elke gemeente van Nederland. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als je een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten aan verbonden. Als de moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven tenzij het kind ouder is dan 16 jaar. Door erkenning ben je niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Dit ben je pas als je ook het gezag over het kind hebt.

Wat is gezag?

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijg je bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Het gezag kan niet door meer dan twee personen worden uitgeoefend. Zonder ouderlijk gezag kan je niet meebeslissen over de opvoeding van je kind. Gezag omvat de plicht en het recht om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Je kan bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over het kind. Ook digitaal via loket Rechtspraak.nl kan je met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen over het kind, dit kost overigens geen geld. Via dit loket moet je een formulier invullen die je kunt vinden op de website Rechtspraak.nl. Als de rechtbank je aanvraag goedkeurt, komt dat in het openbare Centraal Gezagsregister te staan. Vanaf dat moment ben je samen verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Over de schrijver
Stagiaire bij Brasa & ChildFirst
Reactie plaatsen